Kwiecień 11, 2018

Ewidencja oprogramowania i sprzętu komputerowego

Proces zarządzania usługami IT nie może dobrze funkcjonować, jeśli nie ma systemu, narzędzia, które dostarcza nam podstawowych informacji z pełną ewidencją oprogramowania i sprzętu. Jest to najczęstszy błąd, który dotyka wielu firm i instytucji, niestety często jesteśmy świadkami sytuacji gdy nowy klient, który podpisał z nami umowę na kompleksową obsługę informatyczną proszony o dostarczenie wykazu, spisu ewidencji sprzętu nie posiada żadnych dokumentów i danych o istniejącej infrastrukturze. Nasz zespół podczas audytu początkowe, bardzo często musi przeprowadzać proces inwentaryzacji od początku, jest to pracochłonny proces ale jego prawidłowe wykonanie bardzo zapewni odpowiedni poziom obsługi oraz odpowiedzieć na kluczowe pytania np. czy oprogramowanie używane w firmie jest legalne. Proszę zwrócić uwagę, że dla prawidłowo prowadzonych zadań w ramach obsługi informatycznej, kluczowe jest posiadanie informacji o tym jaki sprzęt i zasoby są w posiadaniu firmy czy instytucji. Dla nas jako firmy świadczącej usługi outsourcingu IT element przygotowania/weryfikacji ewidencji sprzętu to podstawa, która umożliwi efektywną, sprawną i bezpieczną obsługę IT.

Baza CMDB – to centralny magazyn danych w firmie o zasobach informatycznych.

Magazyn danych CMDB to tak naprawdę coś więcej niż tylko niż ewidencja sprzętu informatycznego i komputerowego. Dane w bazie powinny służyć do śledzenia stanu zasobów, w określonych momentach, a także do sprawdzania zależności pomiędzy tymi zasobami. Utrzymanie takich informacji pozwala organizacji lepiej analizować stan posiadanych zasobów, zarządzać zmianami i lepiej reagować w przypadku rozwiązywania problemów. Baza CMDB to podstawowy element w procesie zarządzania usługami informatycznymi w ramach ITIL.
Dobrze prowadzona baza powinna zawierać takie elementy jak:
• Sprzęt
• Oprogramowanie
• Sieci
• Lokalizacje
• Dokumentacja
• Użytkownicy/pracownicy

Narzędzia

Arkusz excel / Lista Sharepoint – możemy prowadzić ewidencję oprogramowania i sprzętu używając arkusz Excel lub listy Sharepoint. Dużo lepiej jest posiadanie takiej statycznej dokumentacji niż nie posiadanie jakichkolwiek danych. Największą wadą takiego sposobu jest to, że dane mogą być często nie aktualne i lista ta wymaga ręcznej aktualizacji przy każdorazowej zmianie sprzętu lub oprogramowania. Natomiast największa zaleta jest taka, że taką ewidencję można bardzo szybko zacząć stosować, nie wymaga instalacji dedykowanego oprogramowania.

 GLPI – FusionInventory – OCSInventory – to narzędzia open-source pozwalają na budowę czegoś więcej niż tylko ewidencje sprzętu i oprogramowania. Umożliwiają stworzenie pełnej bazy CMDB – czyli magazynu danych o zasobach informatycznych w firmie. Narzędzia są rozwijane przez społeczność, rozwiązanie potrafi w sposób automatyczny aktualizować informację o sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu w przedsiębiorstwie. Agent , który umożliwia pobieranie danych z stacji roboczych i przesyłanie do centralnej bazy danych, może zostać zainstalowanych na wszystkich platformach Windows, Linux i MacOS X. Rozwiązanie jest zgodne z najlepszymi praktykami ITIL dotycząca budowy rozwiązań do zarzadzania licencjami i oprogramowaniem.

glpi, cmdb, fusioninventory, ocsinventory

Rozwiązania komercyjne – z rozwiązań komercyjnych warto wyróżnić Microsoft System Center Configuration Manager – a właściwie bazę sprzętu komputerowego jaka powstaje po wdrożeniu rozwiązania w firmie. Produkt działa w oparciu o agenta i serwer centralny do którego są przekazywane zebrane informacje o sprzęcie i oprogramowaniu. Zaletą jest bardzo dobra integracja w systemem Windows, możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o Microsoft SQL Server Reporting Services, rozbudowane środowisk do zarządzania stacjami roboczymi i programowaniem i aktualizacjami.System Center Configuration Manager, SCCM